fbpx

Cigarhuset

Kofoeds Cigar hedder Koefoeds Skoles udendørs vartegn, et rygeskur der er lavet af kunstnerduoen Randi & Katrine.

Del dette indlæg

Med høj cigarføring blev et æstetisk smukt rygeskur indvidet på Koefoeds Skole.

Børn og unge født efter 2010 skal aldrig nogensinde kunne købe cigaretter og tobak. Det overvejer regeringen at foreslå i et kommende reformudspil, skriver Altinget.  

Kofoeds Cigar hedder Koefoeds Skoles udendørs vartegn, der er lavet af kunstnerduoen Randi & Katrine.

Rygeskuret, der blev indviet sidste år, rejser et spørgsmål om en stor cigar sender et forkert budskab, når der gøres forhåbninger om, at fremtidige generationer bliver røgfri.

Rygning er så farligt, at det er nødvendigt, at politikerne skal sikre en fremtid, hvor ingen ryger.
Morten Grønbæk
Morten Grønbæk
Professor og direktør for Statens Institut for Folkesundhed

En 8,5 meter høj cigar, udformet med banderole, rullede blade af kobber og gløder i toppen samt med indendørs rygefaciliteter som stole, bord og askebægere. Kofoeds Cigar er realiseret på baggrund af en donation fra Ny Carlsbergfondet.

Støtteplakat for Kofoeds Skole

Personligt hylder jeg selv det skæve, sjove og smukke. Jeg synes det æstetiske er ramt spot on med rygeskuret, hvor det er tydeligt at se hvad det skal ligne og samtidigt er det meget funktionelt, både inde og ude. Der er nogen der har gjort sig umage og det ses.

Jeg håber at Guldborgsund kommune vil være åbne for lignende perler i landskabet og ikke trækker skodderne for udviklingen.

Man går imod strømmen af politisk korrekthed med sådan et rygeskur, hvor flere Hollywood film bliver redigeret så der ikke er cigaretter eller cigarer med i film mere. Det giver skurken kant at tænde en cigar med en pengeseddel, men det er helt ok at der bliver stjålet en bil eller skurkens håndlangere bliver skudt i et væk.
Jeg tror bare ikke det har den ønskede effekt, da jeg mener at man skal tale med sine børn om hvad der er rigtigt og forkert. 

Ja, vi skal blive sundere. Ja, det er dumt at ryge. 
Jeg er selv blevet spurgt af en ung person i køen i Fakta, om jeg ville købe smøger til dem. Hvad gjorde vi selv som unge? Hvad kan man finde i hækken i nærheden af en ungdomsfest?

Vi skal forsøge at gøre det lidt bedre end vi gjorde i går og jeg er vild med at Kofoed Skole omfavner behovet for at ryge og netop ikke smækker et kedeligt skur op. Det er entreprenant mindset!

Er Tuborgflasken slem?

Apropos udsmykning af byerne – hvad blev der egentlig af gavlmalerierne?

Alle indlæg er udtryk for mine egne holdninger

Find ud af mere

Behold store bededag

Den nye SVM-regering vil afskaffe en helligdag for at finansiere øgede udgifter til Forsvaret, og det bliver efter alt at dømme store bededag.

Læs mere »

Mere overvågning = mere sikkerhed?

Privatlivsbeskyttelsen er en grundsten i demokratiet, og den skal vi som samfund værne om. Overvågningssamfundet er en realitet, og det bliver kun værre herfra – de seneste år har budt på en kraftig stigning i tiltag, der skal øge statens mulighed for at kontrollere sine borgeres adfærd.

Læs mere »